Version

TH
ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

08

10

2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561 “KKU

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ประชาสัมพัน […]


Hit Counter provided by iphone 5