Version

TH
ENG

News feed

08

10

2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561 “KKU

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ประชาสัมพัน […]

03

10

2017

คณะศิลปศาสตรดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไ […]


Hit Counter provided by iphone 5