Version

TH
ENG

โครงการ SINGHA ENGLISH CHALLENGE 2

เปิดอ่าน 1,984 views

โครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อังกฤษและความรอบรู้ในอาเซียน

 

SINGHA ENGLISH CHALLENGE 2
Expand Your Knowledge – Opportunities – Connections – Life Journey

 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 2309 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

รายละเอียดโครงการ.pdf
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

AW poster English 2014-01


Hit Counter provided by iphone 5