Version

TH
ENG

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558

เปิดอ่าน 593 views

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558 (ASEAN English Public Speaking Contest 2015) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน นี้ บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน
แผนที่สถานที่จัดโครงการ

 


Hit Counter provided by iphone 5