Version

TH
ENG

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559

เปิดอ่าน 1,611 views

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจในปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการการรายงานตัวเข้าศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาในประกาศนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
https://it.nkc.kku.ac.th/th/web/images/stories/Downloads/interviewed59.pdf

 


Hit Counter provided by iphone 5