Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์ ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษาในเขตพื้นที่

เปิดอ่าน 821 views

วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มี ดร.สิทธิชัย สอนสุภี หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้ และมีนายสุวัฒน์ ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น กล่าวต้อนรับและรับมอบแปลงสาธิต ประกอบไปด้วยแปลงที่ 1 หลุมส้มตำ(ประกอบด้วยมะละกอ พริก แตงกวา มะเขือเทศ) แปลงที่ 2 หลุมต้มยำ(ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ มะกรูด พริก หอมใบเลื่อย) แปลงที่ 3 หลุมตามสั่ง(ประกอบด้วย ถั่วฝักยาว กระเพรา โหระพา คื่นฉ่าย ผักบุ้ง) แปลงที่ 4 หลุมลาบน้ำตก(ประกอบด้วย ตะไคร้ หอม สะระแหน่ โหระพา) โดยโครงการดังกล่าว ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจำวัน จึงเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสุขความ สมดุลและความยั่งยืนของประชาชนทุกคน การปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิต จึงควรเริ่มต้นตั้งแต่ในระดับโรงเรียนก่อน เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนต้นแบบแล้วค่อยขยายไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป

ภาพ / ข่าว   :   อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1001


Hit Counter provided by iphone 5