Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการเขียนเพลง ผลิตงานเพลงฯ ยุค Social Media

เปิดอ่าน 341 views

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนเพลงและการผลิตผลงานเพลงในยุค Social Media” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนเพลง พร้อมทั้งเข้าใจกลวิธี “การแต่งเพลงปั้นศิลปิน” หรือ “แต่งเอง-ร้องเอง-โปรโมทเอง” และเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 416 111 ภาษาไทย2 โดยโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธานี วงศ์นิวัติขจร นักแต่งเพลง และผู้บริหารค่ายเพลงในเครือ RS และ GMM Grammy ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมกว่า 250 คน

ดร.มัชฌิมา วีรศิลป์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการจัดอบรม “เทคนิคการเขียนเพลงและการผลิตผลงานเพลงในยุค Social Media” มีเนื้อหา ที่ชี้และสรุป ให้เห็นว่า ณ ปัจจุบัน เยาวชน ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีอย่างจริงจัง และมีศักยภาพพอ ที่จะเป็นผู้ผลิตงานเอง ตลอดจนส่งผลงานสู่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมของตัวเองได้ ไม่ยากอีกต่อไป ที่สำคัญคือ เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ หากผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติได้ จะก่อให้เกิดทั้งรายได้และชื่อเสียงแก่ตัวผู้อบรมทุกเพศ ทุกวัย

ภาพ : ธนวัฒน์ มากเกษร, ปกิตตา แสนบุตรดี

 


Hit Counter provided by iphone 5