Version

TH
ENG

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561 “KKU Nong Khai Fair 2018”

เปิดอ่าน